Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Affärssystem - en levande investering!

Affärssystemet är ryggraden i verksamheten. När företaget förändras eller omvärlden förändras behöver verksamhetens stöd följa med i förändringen. Detta kan innebär att ett gammalt affärssystem måste bytas ut eller att en investering måste göras i det befintliga. Oavsett vilket, förändringen är kritisk för verksamheten och bör ledas av någon med rätt erfarenhet.

Sidestam Consulting kan erbjuda följande tjänster:

  • Förstudier (implementation, uppgradering, förvaltning)
  • Nyttokalkyler
  • Upphandling
  • Kvalitetsgranskning av offerter och offertunderlag
  • Projektledning
  • Projektrevision
  • Effektivisering av förvaltning
  • Applikationskonsultation inom SAP ECC (SD, CS, PM, MM, QM)
  • Applikationskonsultation inom SAP CRM
  • Applikationskonsultation inom SAP Solution Manager