Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Om Sidestam Consulting

Sidestam Consulting AB har en lång och gedigen erfarenhet som konsult inom affärssystem, med specialitet inom SAP. Med erfarenhet som programledare, projektledare, implementationskonsult, supportkonsult, försäljning av implementationsprojekt och upphandling av uppgradering har en stor vana och kunskap byggts upp genom åren.

Sidestam Consulting AB har stor erfarenhet av internationella projekt med globala leveransmodeller och förstår därmed de speciella förutsättningar som måste finnas för lyckade implementationer och uppgraderingar. Sidestam Consulting har erfarenhet av dessa projekt både som projektledande konsult och som projektledande beställare.

Sidestam Consulting AB tar gärna uppdrag som kvalitetssäkrare på kundens sida när nya projekt ska förberedas, upphandlas och implementeras. En tid efter implementationen av affärssystemet (tex SAP R/3 eller SAP CRM) är det även lämpligt att se över förvaltningsmodellen. Hur initieras krav? Vem godkänner utvecklingen? Vem godkänner tester? Hur produktionssätts den nya lösningen? Hur säkerställs affärsnyttan?

En tid efter implementationen har verksamheten mognat och det är dags för nästa steg. Sidestam Consulting AB kan erbjuda strukturerade optimeringsprojekt för att investeringen ska ge ännu mer verksamhetsnytta. Sidestam Consulting kan erbjuda dels övergripande projektledning, men också specialistkompetens inom SAP R/3 och SAP CRM.

Sidestam Consulting AB har erfarenhet från flera branscher, men med tyngdpunkt i tillverkande industri och finans.

0